Sociala medier

BEGÄR EN OFFERT FÖR sociala medier

  • sociala medier
    facebook, twitter, google+ och andra sociala medier

    Begär offert

En satsning på sociala medier handlar om att stärka sitt varumärke och nå ut till sina intressenter med rätt information. För att lyckas med detta krävs en rad initiala insatser. Arbetet med sociala medier är föränderligt och ska så vara men en ordentligt genomförd förstudie sätter kursen för arbetet initialt.

Förstudie

Vi går igenom nedanstående frågor som en första del i framtagning av en strategi för social medier.

Vilken målgrupp riktar vi oss mot och vilka är deras behov?

Var finns denna målgrupp?
Facebook, Twitter, Instagram etc.

Vad är det vi vill att denna målgrupp ska göra?
Skapa affärer, skapa leads, stärka sin relation till företaget etc.

Varför ska målgruppen lyssna på oss?
Har vi något av värde för kunden, är vi unika på något sätt, har vi gemensamma intressen?

Varför gör företaget denna satsning?
Sprida kunskap om produkterna, knyta nya kontakter, öka medvetandet om kundens varumärke, stärka befintliga relationer etc.

Plattformar

Val av vilka plattformar som bör nyttjas går att svara på först efter genomförd förstudie.

Web 7 jobbar med en rad plattformar inom området sociala medier. Nedan listas några av det mest förekommande. Efter förstudien tar vi fram den eller de plattformar vi behöver använda för att på bästa sätt nå de målgrupper vi enats om.